Jarosław  Sutarzewicz

Jarosław Sutarzewicz jest doświadczonym specjalistą ds. public affairs i komunikacji z administracją publiczną. Wspiera klientów Hill+Knowlton Strategies w budowaniu trwałych relacji z sektorem publicznym oraz współtworzeniu strategii z zakresu public policy i advocacy. 

Przed dołączeniem do zespołu agencji Hill+Knowlton Strategies pracował jako szef protokołu w ambasadzie USA w Warszawie. Był tam odpowiedzialny za kontakty placówki z przedstawicielami rządu i sektora prywatnego. Posiada szeroką wiedzę na temat polskiej sceny politycznej oraz praktykę w realizacji projektów międzysektorowych.  

Wcześniej, pracując w Polskim Funduszu Kapitałowym, koordynował projekt wdrożenia portalu B2B oferującego rozwiązania offsetowe dla sektora obronnego. Jako trener ​z zakresu client service oraz doświadczony tłumacz języka angielskiego wie, jak przełożyć skomplikowane kwestie na praktyczne rozwiązania w biznesie. 

Swoje doświadczenie w pracy dla podmiotów korporacyjnych i instytucjonalnych zdobywał, realizując projekty dla takich klientów jak Boeing, Northrop Grumman, Janssen-Cilag, CIMA, Lafarge, Enel X, EIT Climate-KIC oraz Komisja Europejska. 

Absolwent Wydziału Anglistyki (IFA) Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.