Magdalena  Załubska-Król

Magdalena kieruje zespołem obsługującym sektor Financial Services.

Specjalizuje się w projektach dla instytucji sektora finansowego oraz firm technologicznych aktywnych na tym rynku. Ma niemal 20 lat doświadczenia w pracy zarówno jako wewnętrzny specjalista PR, jak i w roli doradcy zewnętrznego.

Silną stroną Magdaleny jest doświadczenie w projektach z obszaru edukacji finansowej, M&A i komunikacji zmiany. Jej wkład w projekt to połączenie wiedzy eksperckiej, kompetencji strategicznych i umiejętności zarządzenia sprawnym wdrożeniem skutecznych kampanii komunikacyjnych z naciskiem na efektywne media relations. Prowadzi projekty budowy nowych marek na rynku finansowym  (w tym dla start-upów), projektuje długofalowe kampanie komunikacji eksperckiej i doradza klientom w sytuacjach kryzysowych. Dzięki wielololetniej pracy z instytucjami rynku finansowego i spółkami publicznymi sprawnie porusza się w zagadnieniach regulacyjnych związanych z ich działalnością.

Przed dołączeniem do zespołu H+K Magdalena przez 10 lat budowała niezależną firmę doradztwa PR Clear Communication Group, specjalizującą się w obsłudzie klientów z sektora fiansowego i firm technologicznych. Nadzorowała pracę zespołów obsługujących takie marki jak Deutsche Bank, Santander, Haitong Bank, mBank, BGK, BIK, BIG, Wonga, MoneyGram, PKP CARGO, PKL – Polskie Koleje Linowe, KIR, BLIK, Fundacja Orange.

Jest absolwentką dziennikarstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu komunikacji finansowej i relacji inwestorskich na SGH oraz psychologii społecznej na SWPS.