Zofia  Smełka-Leszczyńska

Zofia Smełka-Leszczyńska jest strateżką marki i komunikacji. Ponad trzynastoletnie doświadczenie w marketingu zdobywała zarówno zajmując się doradztwem strategicznym, jak i pracując w agencjach reklamowych, w których tworzyła wielokanałowe kampanie reklamowe oraz koncepty nowych produktów i usług.

Przed dołączeniem do H+K zajmowała stanowisko Strategy Consultant w firmie Stratosfera, w której zajmowała się tworzeniem strategii marek, analizami kulturowymi i semiotycznymi oraz badaniami jakościowymi. W poprzednich latach sprawowała funkcję Associate Creative Director w K2 Internet i pracowała w agencjach Havas, McCann, G7 i Team One.

Obroniła doktorat z kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Ma magisterium z psychologii poznawczej i ukończone studia podyplomowe z zakresu projektowania usług. Jej książka „Usunąć do 30 dni. Semiotyka polskich plakatów wyborczych” ukazała się w 2020 roku nakładem Wydawnictwa Naukowego Scholar.