TransferGo: Generacja Euro  

Dotarcie do niezwykłej grupy docelowej 

H+K Warsaw stworzyło kampanię celebrującą 15-lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej, docierającą do niezwykle rozproszonej po całym kontynencie grupy – ekspatów – i odróżniającą TransferGo od konkurencji. Polacy na emigracji korzystają z różnych mediów w każdym państwie, ale nie odcinają się od rodzimych tytułów. Śledzą bieżące informacje z Polski i mają stały kontakt z bliskimi w kraju. Często nie wiedzą, czym są fintechy i czy mogą im zaufać. Usługi przelewów transgranicznych nie są realizowane codziennie, raczej raz w miesiącu – w ramach wysyłania pensji do rodziny.

W tej sytuacji niełatwo budować przywiązanie do marki. Konkurencję dla TransferGo stanowią przede wszystkim banki, za pośrednictwem których realizowanych jest 50% przelewów zagranicznych. Popularne są też placówki umożliwiające dokonywanie przekazów gotówkowych. Rynek dedykowanych aplikacji mobilnych (jak TransferGo) odpowiada za ok. 20% transakcji. Aby przyzwyczaić odbiorców do marki i dać im poczucie, że TransferGo jest ich zaufanym towarzyszem, w naszej kampanii skupiliśmy się nie na samej ofercie, a na potrzebach grupy docelowej. Stanęliśmy przed zadaniem zrozumienia polskich emigrantów, poznania ich codziennych bolączek i wyzwań, z którymi się mierzą, oraz nawiązania kontaktu z Polonią za granicą.

Do współpracy zaprosiliśmy reporterów Dużego Formatu, jednego z największych polskich magazynów publicystycznych. W ramach kampanii przebyli oni ponad 8000 km, a łączny czas pracy wszystkich członków ekip redakcyjnych, filmowych i montażowych przekroczył 900 godzin. Zrealizowaliśmy wywiady z 25 osobami w różnym wieku, z różnych branż, a każda z nich miała swoją intrygującą historię emigracji. Rozmawialiśmy z budowniczymi spod koła podbiegunowego, kuratorami lokalnych bibliotek, nauczycielami, pracownikami fabryk, naukowcami. Wywiady uzupełniliśmy informacjami z raportu BigData, który analizował finansowe skutki masowej emigracji, wykorzystując dane Eurostatu, GUS i dane własne TransferGo (liczba przelewów, kwoty z poszczególnych krajów).

W ciągu 10 tygodni „Generacji Euro” reportaże drukowane w „Dużym Formacie” dotarły do ponad 1,3 miliona użytkowników. Ich wersje online w specjalnej sekcji „Generacja Euro” na portalu Wyborcza.pl przeczytało prawie 170 tys. osób, z czego 1/3 stanowiły osoby spoza Polski. Liczba unikalnych użytkowników w sekcji „Generacja Euro” przekroczyła zakładane pierwotnie KPI o 300%. Trzy reportaże wideo wyświetlono ponad 222 tys. razy – co oznacza 359% pierwotnie założonego KPI. Kampania „Generacja Euro” znacząco wpłynęła na wzrost liczby użytkowników TransferGo z Polski. W okresie od grudnia 2018 do lutego 2019 fintech notował comiesięczne wzrosty liczby nowych aktywacji na poziomie 25%.
Sector: Usługi finansowe + profesjonalne
Specialist expertise: Content + Publishing
Office: Warszawa

Więcej projektów