Świat domaga się zmian, które pozwolą budować prawdziwie sprawiedliwy, sprzyjający włączaniu społecznemu wzrost gospodarczy bazujący na zrównoważonych i przyjaznych rozwiązaniach i bezpiecznych technologiach.

Świadomość konsumentów nieustannie rośnie. Dzięki temu, coraz częściej dokonują oni świadomych wyborów. Konsumenci biorą pod uwagę nie tylko jakość i cenę produktów oraz usług, ale również wartości reprezentowane przez firmę. Oznacza to, że rzetelne, skutecznie i uczciwie prowadzone programy CSR, będące odpowiedzią na najbardziej palące problemy świata. Staną się jednym z decydujących czynników wpływających  nie tylko na wizerunkowy, ale przede wszystkim biznesowy sukces firmy oraz lojalność klientów nawet w momentach kryzysu.

W serii #FutureOfCSR pokazujemy subiektywny przewodnik, który pozwoli firmom trafniej kształtować programy społecznej odpowiedzialności biznesu przyszłości. Swoją uwagę poświecimy kliku obszarom, które obecnie skupiają najwięcej uwagi mediów, interesariuszy i społeczeństwa.

Odcinek 1: Planeta

Współcześnie konsumenci są coraz bardziej świadomi tego, że wszyscy ponosimy odpowiedzialność za kształt świata, w jakim żyjemy. Wiedzą, że codzienne wybory i zachowania mogą zadecydować o przyszłości naszej planety. Czujni Millenialsi już od jakiegoś czasu patrzą na ręce wielkich koncernów w celu dokonywania etycznych wyborów konsumenckich. Wszystko wskazuje również na to, że szeroko dyskutowane Pokolenie Z, które właśnie wchodzi na rynek handlu i pracy, będzie jeszcze bardziej wymagające wobec wartości reprezentowanych przez firmy dostarczające im usługi i produkty.

Ograniczenie emisji

Od kilku lat najważniejszym drogowskazem projektowania działań z zakresu CSR stanowi 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Ich realizacja ma doprowadzić do rozwiązania najbardziej palących problemów społecznych, do których należy głód, ubóstwo czy zmiany klimatyczne. Ostatni z wymienionych zajął pierwsze miejsce w badaniu przeprowadzonym przez The Globale Shapers, którego celem było określenie największych współczesnych zagrożeń niepokojących pokolenie Millenialsów. Aż 48,8% spośród 31495 młodych respondentów z całego świata stwierdziło, że zmiany klimatyczne i niszczenie środowiska naturalnego to najpoważniejsze wyzwanie, z którym musimy się zmierzyć.

Pod koniec ubiegłego roku Polska na dwa tygodnie stała się sercem międzynarodowej debaty politycznej na temat klimatu, której głównym celem było przygotowanie zasad realizacji postanowień porozumienia paryskiego określonych w 2015 r. Właśnie podczas tego wydarzenia Sir David Attenborough znany biolog, pisarz i popularyzator wiedzy o świecie, próbował ostrzec świat, że zmiany klimatyczne są największym zagrożeniem dla ludzkości i mogą prowadzić do upadku naszej cywilizacji, a jego wypowiedź obiegła media na całym świecie. O wiele większa skalę oddziaływania miał jednak apel szesnastoletniej szwedzkiej aktywistki Grety Thunberg, która pokazała rozczarowania dotychczasową biernością dorosłych, nawołując do działania.

Głos nominowanej do Pokojowej Nagrody Nobla nastolatki jest głosem całego Pokolenie Z, co skutecznie udowodniły organizowane na całym świecie Młodzieżowe Marsze Klimatyczne. To właśnie to pokolenie zdobywa właśnie coraz większy wpływ na gospodarkę wchodząc na rynek pracy i zdobywając samodzielność finansową. Dla przedsiębiorców oznacza to rosnącą presje na projektowanie oraz implementację skutecznych działań, które przyniosą widoczną redukcję śladu węglowego. Z realizacji tych planów bez wątpienia będą stale rozliczani nie tylko przez nowe regulacje, ale również przez coraz bardziej świadome społeczeństwo domagające się zmiany.

Etyczne i zrównoważone linie produktów

Coraz popularniejszymi i wzrastającymi trendami konsumenckim stają się Life After Plastic, Refill Culture czy też Zero Waste, które zwracają uwagę na nadmierne wykorzystanie oraz nadprodukcję plastiku zalewającego świat. Społeczeństwo coraz częściej poszukuje alternatywnych, bardziej zrównoważonych i przyjaznych środowisku rozwiązań, które są naturalną konsekwencją rosnącej świadomości na temat nadprodukcji plastiku. Prowadzi to do świadomej konsumpcji, polegającej nie tylko na segregacji, ale również wielokrotnym wykorzystaniu zasobów (Refill Culture) oraz poszukiwaniu bardziej zrównoważonych produktów i rozwiązań zastępujących plastik. Krokiem naprzód, który niewątpliwe przyspieszy zmiany, jest nowa dyrektywa unijna na temat wprowadzenia na rynek europejski jednorazowych przedmiotów z tworzyw sztucznych od 2021 roku, nakładająca odpowiedzialność finansową na producentów za wprowadzenie plastikowych odpadów do obiegu.

Zmieniająca się sytuacja powinna skłonić przedsiębiorców do wprowadzenia na rynek nowych, bardziej zrównoważonych linii produktów, które będą zdecydowanie bardziej przyjazną dla świata alternatywą. Wiele firm podjęło już to wyzwanie. Przykładem jest Uniliver, który pokazał, że wprowadzenie zrównoważonych marek się opłaca. W 2017 r. zrównoważone marki firmy rosły o 46-proc. szybciej niż pozostałe linie Uniliver i wypracowały 70% całego wzrostu obrotu firmy.

Współpraca ze sprawdzonymi i odpowiedzialnymi dostawcami

Współcześni konsumenci coraz częściej sięgają głębiej, aby mieć pewność, że podejmowane przez nich wybory zakupowych nie powodują niepotrzebnych szkód dla świata. Coraz częściej obserwujemy publiczną krytykę firm, które nie stosują należytej staranności w tym obszarze lub reprezentują nieetyczne wartości. Z tego względu odpowiedzialne przedsiębiorstwa coraz więcej uwagi poświęcać będą dostawcom, zdając sobie sprawę, że pełnią oni niezwykle ważną rolę w kreowaniu wartości produktu końcowego. Otwarta, nastawiona na współpracę postawa wszystkich stron oraz transparentna strategia działania znacznie ułatwi zarządzanie aspektami społecznymi i środowiskowymi oraz zmniejszy ryzyko zdarzeń godzących w dobre imię i wizerunek przedsiębiorców. Wzorowym przykładem odpowiedzialnej i proaktywnej postawy w zakresie łańcucha dostaw jest IKEA, która jako pierwsza firma w Polsce zdecydowała, że nie będzie współpracować z dostawcami pozyskującymi drewno z terenu Puszczy Białowieskiej.

Nie bez znaczenie pozostają również nowe technologie, które domagają się weryfikacji  oraz dążenie do budowania równościowego i wkluczającego społeczeństwa, ale o tym szerzej opowiemy w nadchodzących odcinkach.