Usługi

W H+K pomagamy naszym klientom rozwiązywać złożone problemy komunikacyjne, korzystając z naszej szerokiej, a jednocześnie specjalistycznej wiedzy, zarówno na temat zagadnień public relations, jak i poszczególnych sektorów gospodarki.

Nasz model pracy, łączący wąską specjalizację branżową konsultantów z szerokim wachlarzem kompetencji i narzędzi komunikacyjnych pozwala nam dedykować do pracy z klientami zespoły mogącę realizować złożone, wielowymiarowe projekty.

W każdym z sektorów gwarantujemy klientom najwyższej jakości usługi z obszaru relacji z mediami, zarządzania reputacją, obsługi kanałów digital i content publishing.

Nauki behawioralne

Nasi specjaliści z dziedziny nauk behawioralnych pomagają nam wykorzystywać osiągnięcia o ludzkim zachowaniu w sztuce komunikacji.

Więcej informacji

Better Impact™ Scorecard

Umożliwiamy firmom i markom wywieranie większego wpływu na ludzi i planetę.

Więcej informacji

Better Impact™

We empower businesses and brands to have a better impact on people and the planet.

Więcej informacji

Treść + publikacja

Tworzymy wielokanałowe treści, które opowiadają historie marek dzięki skutecznym partnerstwom, platformom i formatom.

Więcej informacji

Dane + analiza

Nasi badacze, analitycy i oceniający opierają naszą pracę na danych i spostrzeżeniach, aby wykazać wymierny wpływ i głębokie zrozumienie odbiorców.

Więcej informacji

Problemy + kryzys

Przygotowujemy się, chronimy marki i bronimy ich. Najlepsze zarządzanie kryzysowe to takie, o którym nigdy nie usłyszysz.

Więcej informacji

Doradztwo w zakresie M&A

Transakcje to ważna część działalności biznesowej. Wspieramy naszych klientów w przygotowaniu i wdrożeniu różnego rodzaju projektów startegicznych  z obszaru M&A, aby mogli skutecznie przeprowadzić nawet te najbardziej złożone. – tekst na kafelku o M&A w sekcji usług specjalistycznyc
Więcej informacji

Marketing partnerski

Od największych wydarzeń do największych nazwisk, zawsze jesteśmy w centrum akcji.

Więcej informacji

People + Purpose

Pomagamy firmom komunikować się z pracownikami, aby poprawić ich zaangażowanie i sprawić, że poczują się doceniani.

Więcej informacji

Public Affairs

Ciesząc się zaufaniem regulatorów i klientów możemy pochwalić się szerokimi kontaktami z decydentami i organami regulacyjnymi na całym świecie

Więcej informacji

Konsultacje dotyczące celu społecznego (Purpose Consulting)

Naszą pracę wyróżnia model 3P. Wierzymy, że firma/marka jest dziś wybierana (Preference) ze względu na to, co robi (Performance) jak i po co to robi (Purpose). Na tym założeniu zbudowany jest nasz model komunikacji 3P, gdzie Preference = Performance + Purpose.

Więcej informacji

Studio

Studio to połączona w sieć grupa studiów kreatywnych i projektowych zlokalizowanych w całej firmie H+K.

Więcej informacji