Polityka prywatności dla kandydatów do pracy

W firmie Hill+Knowlton Strategies dokładamy starań, by zapewnić, że Twoje dane osobowe są chronione i nigdy nie są wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem. 

Nasza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane osobowe gromadzimy, dlaczego je gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy, jak możesz sprawować kontrolę nad swoimi danymi osobowymi oraz jakie procedury stosujemy w celu ochrony Twojej prywatności. Dotyczy to danych osobowych, jakie gromadzimy za pośrednictwem naszej witryny internetowej z ofertami pracy w firmie H+K oraz wszelkich związanych zgłoszeń kandydatów otrzymanych za pośrednictwem witryny internetowej z ofertami pracy w firmie H+K. 
Udostępniając nam swoje dane osobowe oraz korzystając z naszej witryny internetowej poświęconej ofertom pracy potwierdzasz przeczytanie i zrozumienie warunków niniejszej polityki prywatności. Ponosimy odpowiedzialność za dane osobowe na Twój temat, jakie gromadzimy, a naszym celem jest zachowanie przejrzystości w sposobie ich przetwarzania i zapewnienie Ci kontroli nad nimi. 
W niniejszej Polityce prywatności, gdy wspominamy o „H+K”, „H+K Strategy”, „nas”, “my” lub “naszych”, mamy na myśli Hill and Knowlton Strategies lub Hill+Knowlton Strategies, która oferuje dostęp do witryny internetowej z ofertami pracy w firmie H+K. 
Jeśli masz jakiekolwiek pytania, komentarze lub wątpliwości dotyczące jakiegokolwiek aspektu tej polityki lub sposobu, w jaki H+K Strategies traktuje Twoje dane, wyślij e-mail do naszego zespołu ds. prywatności pod adresem [email protected]. 
Jakie dane osobowe zbieramy? 
Naszym głównym celem gromadzenia Twoich danych osobowych jest dostarczenie Ci informacji lub świadczenie usług, o które poprosiłeś(-aś), w tym przetwarzanie zgłoszeń kandydatów na pracowników H+K Strategies oraz świadczenie i ulepszanie usług, oferowanie produktów i doświadczeń, jakich Ty, użytkownicy witryny internetowej H+K z ofertami pracy, kandydaci i pracownicy od nas oczekują. 
Gromadzimy Twoje dane osobowe na kilka różnych sposobów; możesz udostępniać nam informacje lub możemy je pozyskiwać w inny sposób. W tej sekcji wyjaśniamy, w jaki sposób zbieramy od Ciebie dane osobowe i w jaki sposób będą one wykorzystywane. Więcej informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe, można znaleźć w sekcji zatytułowanej „Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe?”. 
Informacje, które nam udostępniasz 
Gromadzimy dane osobowe, które są nam udostępniane podczas rejestracji, kontaktu z nami lub interakcji z nami za pośrednictwem naszej witryny internetowej, poczty elektronicznej, telefonu lub w inny sposób. Możesz podjąć decyzję o niepodawaniu pewnych informacji lub poprosić o usunięcie wcześniej udostępnionych informacji. Jeśli tak postąpisz, zrobisz, możesz nie być w stanie w pełni wykorzystać możliwości kariery w Hill+Knowlton Strategies i śledzić postępów w przetwarzaniu Twojego zgłoszenia. 
Na przykład, możesz przekazać nam informacje, kiedy kontaktujesz się z nami w sprawie możliwości pracy w H+K, przesyłasz CV, życiorys lub inne informacje związane z ubieganiem się o pracę. 
W celu ubiegania się o stanowiska pracy, o których informujemy w naszej witrynie, prosimy użytkowników o zarejestrowanie się i podanie nam podstawowych informacji kontaktowych. Dzięki tym interakcjom możesz udostępniać nam: swoje imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer kontaktowy, historię zatrudnienia (zazwyczaj w formie CV), jak również wszelkie inne dane osobowe, które przekazujesz w ramach swoich interakcji z firmą H+K. Możemy również poprosić o dodatkowe informacje, które pomogą nam w procesie rekrutacji oraz w przypadku złożenia Ci oferty pracy. 
Pliki cookie 
Możemy używać plików cookie i podobnych technologii do zbierania od Ciebie informacji, które nie pozwalają na identyfikację osoby, oraz do dostosowywania sposobu korzystania przez Ciebie z witryny internetowej z ofertami pracy. Plik cookie to mały plik danych, który niektóre witryny internetowe zapisują na dysku twardym użytkownika podczas jego odwiedzin w witrynie. Możemy również używać robaków sieci Web, przezroczystych plików GIF lub podobnych technologii do gromadzenia danych podobnych jak w przypadku danych zbieranych z użyciem plików cookie.  Plik cookie może zawierać różne rodzaje informacji, w tym identyfikator użytkownika, który jest wykorzystywany przez witrynę do śledzenia odwiedzanych stron. 
Większość przeglądarek jest wstępnie skonfigurowana tak, aby akceptować pliki cookie; można jednak zresetować przeglądarkę, by odrzucała wszystkie pliki cookie lub informowała o przesłaniu takiego pliku, można także czasem usunąć wszystkie pliki cookie z przeglądarki. (Uwaga: instrukcje można znaleźć w obszarze pomocy aplikacji przeglądarki). Jeśli zdecydujesz się wyłączyć pliki cookie lub odrzucać ich akceptowanie, korzystanie ze wszystkich funkcji witryny internetowej z ofertami pracy może nie być możliwe. 
Jeśli odwiedzisz którąkolwiek z naszych witryn internetowych podmiotów stowarzyszonych, pliki cookie mogą być używane zgodnie z opisem w odpowiedniej polityce prywatności, dlatego warto sprawdzić politykę prywatności, która obejmuje te witryny internetowe. 
W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe? 
Głównym celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest zarejestrowanie Twojego zgłoszenia dotyczącego pracy w naszej firmie oraz – jeśli to zgłoszenie zaowocuje rozpoczęciem procedury selekcji kandydata, stworzenie Twojego profilu, co oznacza, że będziemy przetwarzać wszystkie dane niezbędne do oceny Twojego zgłoszenia na oferowane przez nas stanowisko w związku z potencjalną rekrutacją. Ocena ta może również wiązać się z oceną dokonaną przez stronę trzecią. 
W przypadku pozytywnej oceny i decyzji o zatrudnieniu wykorzystamy również Twoje dane osobowe do przygotowania umowy o pracę. 
Ponadto wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu dostarczania Ci informacji lub świadczenia usług, o które poprosiłeś(-aś), w tym przetwarzania zgłoszeń kandydatów na pracowników H+K Strategies oraz świadczenia i ulepszania usług, oferowania produktów i doświadczeń, jakich Ty, użytkownicy witryny internetowej H+K z ofertami pracy, kandydaci i pracownicy od nas oczekują. 
Przetwarzanie Twoich danych jest zatem niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy o pracę i leży w naszym uzasadnionym interesie, tzn. w celu oceny Twojej kandydatury podjęciem decyzji o złożeniu oferty pracy, co leży również w Twoim interesie lub przynajmniej nie ma charakteru nadrzędnego w stosunku do naszych interesów. 
Możemy udostępniać Twoje dane osobowe firmom w sieci H+K, ze względu na globalny charakter naszej firmy, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane z jednej jurysdykcji do drugiej. Kiedy dokonujemy takich transferów, czynimy to zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych, na przykład poprzez zastosowanie standardowych klauzul umownych, gdzie informacje są przekazywane z H+K w Europejskim Obszarze Gospodarczym do H+K w Stanach Zjednoczonych Ameryki. 
Udostępniamy Twoje dane osobowe określonym stronom trzecim, które świadczą usługi w naszym imieniu. Mają one dostęp jedynie do danych osobowych, które są im niezbędne do świadczenia tych usług. Są one zobowiązane do zachowania poufności danych osobowych użytkownika i nie mogą ich wykorzystywać inaczej niż zgodnie z naszymi poleceniami, zawsze zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. 
Informacje, które nam udostępniasz 
Dane osobowe, które nam udostępniasz, wykorzystujemy w następujący sposób: 
 • W celu oceny Twojego zgłoszenia w charakterze kandydata do pracy i przekazywania Ci informacji na temat postępów w procedurze jego przetwarzania; 
 • W celu odpowiadania na pytania i prośby; 
 • W celu komunikowania się z Tobą; 
 • W celu przekazywania Ci aktualnych informacji dotyczących Twojego zgłoszenia na oferowane przez H+K stanowisko; 
 • W celu świadczenia usług i wspierania każdego złożonego przez Ciebie zgłoszenia; 
 • W celu sprawnej obsługi każdego zgłoszenia przesyłanego firmie H+K; 
 • W celu dostarczania Ci aktualnych informacji na temat zmian w politykach, warunkach i zasadach firmy Hill+Knowlton Strategies i wszelkich innych kwestiach, o których musimy Cię informować; oraz 
 • Jeśli poprosiłeś(-aś) nas o informowanie Cię o innych ofertach pracy w H+K, możemy czasem kontaktować się z Tobą, aby informować Cię o nich przez maksymalnie 5 lat. 
Kontaktowanie się z Tobą w przyszłości 
Jeśli nas o to poprosiłeś(-aś)(, będziemy Cię informować o innych ofertach pracy w firmie H+K przez maksymalnie 5 lat. Robimy to na różne sposoby, w tym pocztą elektroniczną, pocztą, SMS-em, za pośrednictwem portali społecznościowych i telefonicznie, ale tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę. 
Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat tego, jak udostępniamy Twoje dane osobowe, wyślij e-mail do naszego zespołu ds. prywatności na adres [email protected]. 
Łącza do witryn internetowych innych podmiotów 
Możemy udostępniać łącza do innych witryn internetowych, które nie są obsługiwane i kontrolowane przez firmę Hill+Knowlton Strategies. 
Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość tych witryn ani za sposób, w jaki odpowiedzialne za nie inne podmioty zbierają i wykorzystują Twoje dane osobowe. Nie popieramy ani nie składamy żadnych oświadczeń dotyczących witryn internetowych innych podmiotów. 
Witryny internetowe innych podmiotów mogą wykorzystywać własne polityki prywatności wyjaśniające, w jaki sposób wykorzystują i udostępniają Twoje dane osobowe. Przed rozpoczęciem korzystania z tych witryn internetowych należy dokładnie zapoznać się z tymi zasadami ochrony prywatności, aby upewnić się, że wyrażasz zgodę na sposób, w jaki gromadzone są i udostępniane Twoje dane osobowe. 
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? 
Przechowujemy Twoje dane osobowe jedynie tak długo, dopóki są nam potrzebne, aby móc je wykorzystać z powodów podanych w niniejszej Polityce prywatności oraz przez okres, przez jaki musimy je przechowywać zgodnie z prawem. Po przesłaniu przez Ciebie zgłoszenia przechowujemy Twoje dane na wypadek, gdyby pojawiły się inne oferty pracy; będziemy je jednak przechowywać wyłącznie przez ograniczony czas, a Twoje dane zostaną usunięte po 5 latach braku aktywności na Twoim koncie. 
Informowanie nas o zmianach 
Jeśli jakakolwiek informacja, którą podałeś(-aś) firmie Hill+Knowlton Strategies ulegnie zmianie, na przykład jeśli zmienisz swój adres e-mail, nazwisko lub adres pocztowy, możesz zaktualizować, zmienić lub usunąć informacje logując się na swoje konto, lub poprosić nas o to, składając wniosek tutaj. 
Twoje prawa 
Masz prawo wystąpić z prośbą o: 
 1. Kopię danych osobowych na Twój temat, jakie przechowujemy oraz szczegółowe informacje na temat tego, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe; 
 1. Sprostowanie wszelkich nieścisłości w Twoich danych osobowych; 
 1. Jeżeli dane osobowe użytkownika przetwarzamy w sposób zautomatyzowany i na podstawie jego zgody lub umowy (zob. „Jak z nich korzystamy?” powyżej), o dostarczenie danych osobowych użytkownika, jakie nam przekazałeś(-aś), w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Można również poprosić nas o przekazanie danych osobowych bezpośrednio innym podmiotom w tym formacie i spełnimy tę prośbę, jeśli będzie to technicznie wykonalne; oraz 
 1. Usunięcie Twoich danych osobowych lub ograniczenie ich wykorzystania (na przykład, jeśli zmienią się Twoje preferencje lub jeśli nie chcesz, abyśmy wysłali Ci zamówione informacje). 
 1. O wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, w odniesieniu do których wykorzystujemy uzasadniony interes jako podstawę prawną, w którym to przypadku zaprzestaniemy przetwarzania, chyba że będziemy mieli ważne i uzasadnione podstawy do przetwarzania. W przypadku nieskutecznego zgłoszenia możesz zgłosić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Twoich danych osobowych. W takim przypadku natychmiast usuniemy Twoje dane osobowe i zaprzestaniemy ich dalszego przetwarzania. 
Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, prosimy o kontakt za pomocą poniższych danych. 
Masz również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli sposób przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych nie jest dla Ciebie zadowalający. 
Jeśli prawo w Twoim kraju pozwala nam nałożyć opłatę za udzielenie Ci dostępu, poinformujemy Cię o tym w odpowiedzi na Twoją prośbę. 
Jeśli chcesz uzyskać dostęp, zaktualizować lub zmienić swoje dane osobowe lub jeśli chcesz, abyśmy usunęli przechowywane przez nas dane osobowe, ograniczyli ich wykorzystanie lub jeśli chcesz wnieść sprzeciw przeciwko przetwarzaniu przez nas swoich danych osobowych, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres [email protected]. 
W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe? 
Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w tym szyfrowanie, aby chronić Twoje dane osobowe i prywatność oraz regularnie poddawać je weryfikacji. Chronimy Twoje dane osobowe, stosując kombinację kontroli bezpieczeństwa fizycznego i informatycznego, w tym kontroli dostępu, które ograniczają i zarządzają sposobem przetwarzania, zarządzania i obsługi danych i danych osobowych. Chociaż nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, zobowiązujemy się do podjęcia wszelkich uzasadnionych kroków na drodze do realizacji tego celu. 
Zmiany w niniejszej Polityce prywatności 
Dokonujemy regularnie weryfikacji i aktualizacji niniejszej Polityki prywatności i poniżej zamieszczamy datę ostatniej aktualizacji. 
Kontakt 
Jeśli masz jakiekolwiek pytania, komentarze lub wątpliwości lub chcesz złożyć skargę dotyczącą sposobu, w jaki wykorzystujemy przechowywane przez nas dane osobowe, prosimy o kontakt z naszym zespołem ds. prywatności. 
Z naszym zespołem ds. prywatności możesz skontaktować się w dowolnym momencie za pośrednictwem naszej witryny kontaktowej lub pisząc na adres [email protected]. Skontaktujemy się z Tobą możliwie najszybciej. 
Ostatnia aktualizacja: maj 2018 r.