Monitor reputacji 360°


Wstecz

W jakim środowisku obecnie działa Twoja firma? 

Niezależnie od tego, jak Twoja firma prezentuje się na tle konkurencji czy zamierza sobie radzić z poważnymi problemami, przed którymi stanie branża, przed zainicjowaniem każdej poważnej inicjatywy w dziedzinie komunikacji należy najpierw określić swoją aktualną pozycję. 

Jednolity widok aspektów Twojej reputacji 

Nasz monitor reputacji 360˚ wprowadza kompleksowe zarządzanie reputacją do pakietu wykonawczego i tworzy podstawy do budowania kapitału marki poprzez analizę mocnych i słabych stron kluczowych grup interesariuszy. 

Łącząc wiedzę specjalistyczną w dziedzinie badań naukowych z wiedzą na temat public affairs i najnowszych technologii, dostarczamy cennych informacji w czasie rzeczywistym i użytecznych wskaźników do podejmowania decyzji wykonawczych. 

Monitor reputacji 360˚ jest systemem zaprojektowanym do śledzenia wskaźników marki i reputacji w obrębie i pomiędzy wieloma kluczowymi komponentami, zapewniając firmie wgląd w to, jak zarządzać jej reputacją w sposób najbardziej efektywny i skuteczny.   

Jak to wygląda w praktyce 

Analiza przypadku: bieżące zastosowanie monitora reputacji dla uznanej firmy z sektora usług finansowych 

Uznana firma z sektora usług finansowych doceniła znaczenie reputacji w zarządzaniu firmą o zasięgu globalnym i zdała sobie sprawę z tego, że dysponuje minimum informacji na poziomie korporacyjnym. Reputacją zarządzano w poszczególnych działach przy minimalnym zazębianiu się wskaźników i źródeł informacji. 

Zaprojektowaliśmy globalną ocenę w celu uproszczenia procesu zarządzania reputacją i zastąpienia skomplikowanych działań o wartości wielu milionów wykonywanych w poszczególnych działach. 

Nasza ciągła ocena ośmiu grup interesariuszy skupia się na spersonalizowanych zaproszeniach i budowaniu relacji w celu zwiększenia liczby odpowiedzi wśród członków kadry zarządzającej, których trudno poddać badaniu ankietowemu. Ciągłe monitorowanie reputacji realizowano przez kilka lat, dostarczając zespołowi kierowniczemu danych o trendach do podejmowania decyzji we wszystkich działach; rozszerzono również działania w kanałach rekrutacyjnych i absolwenckich w celu utworzenia kanałów i stworzenia spójnego przekazu dla tych elitarnych odbiorców. 

Sektory

H + K zapewnia głęboką wiedzę branżową w połączeniu ze specjalistycznymi obszarami wiedzy specjalistycznej. Rozumiemy ekosystem naszych klientów i jak zaangażować ich odbiorców.
Więcej informacji

Wiedza specjalistyczna

Doradzamy i świadczymy usługi public relations w ramach praktyk sektorowych, które korzystają ze wsparcia wyspecjalizowanych zespołów w obszarach ‘idee+strategia, ‘kreacja treści’ oraz ‘publishing’.
Więcej informacji