ProPEL+


Wstecz

Czy wiesz, że Twoje treści muszą trafić do Twoich odbiorców docelowych? 

Czy Twoje treści zostały zweryfikowane przez Twoją grupę docelową? Czy Twój klient wie, które komunikaty mają największy wpływ na zwiększenie lub wzmocnienie przychylności lub wsparcia? 

Badania jakościowe i ilościowe w celu poddania testom treści 

Szczycimy się całymi dziesięcioleciami doświadczeń w prowadzeniu badań jakościowych i ilościowych, w tym grup fokusowych, badań i wywiadów indywidualnych w celu opracowania i przetestowania przekazów i treści.  

Oferujemy pełną gamę badań, od przeprowadzenia wstępnych badań eksploracyjnych w celu poinformowania o rozwoju materiałów kreatywnych, po testowanie materiałów w celu sprawdzenia ich przejrzystości i wpływu przed kampanią. 

Jak to wygląda w praktyce 

Nasz pełen zestaw narzędzi zawiera: 

  • Tradycyjne i internetowe grupy dyskusyjne 
  • Testowanie treści online i/ lub online 
  • Testowanie zaangażowania treści metodą IN-Band 
  • Testowanie reklam online metodą Empath 
  • Wywiady indywidualne z trudno dostępnymi grupami interesariuszy 

Analiza przypadku: bieżące zastosowanie monitora reputacji dla uznanej firmy z sektora usług finansowych 

Uznana firma z sektora usług finansowych doceniła znaczenie reputacji w zarządzaniu firmą o zasięgu globalnym i zdała sobie sprawę z tego, że dysponuje minimum informacji na poziomie korporacyjnym. Reputacją zarządzano w poszczególnych działach przy minimalnym zazębianiu się wskaźników i źródeł informacji. 

Zaprojektowaliśmy globalną ocenę w celu uproszczenia procesu zarządzania reputacją i zastąpienia skomplikowanych działań o wartości wielu milionów wykonywanych w poszczególnych działach. 

Sektory

H + K zapewnia głęboką wiedzę branżową w połączeniu ze specjalistycznymi obszarami wiedzy specjalistycznej. Rozumiemy ekosystem naszych klientów i jak zaangażować ich odbiorców.
Więcej informacji

Wiedza specjalistyczna

Doradzamy i świadczymy usługi public relations w ramach praktyk sektorowych, które korzystają ze wsparcia wyspecjalizowanych zespołów w obszarach ‘idee+strategia, ‘kreacja treści’ oraz ‘publishing’.
Więcej informacji