Sektor rządowy + publiczny


Wstecz

Podobnie nowoczesny biznes nie może funkcjonować w oderwaniu od sektora publicznego. W H+K Strategies pomagamy organizacjom międzynarodowym i instytucjom rządowym w dotarciu do opinii publicznej przy wykorzystaniu nowoczesnych kanałów komunikacji.  

Nasz zespół konsultantów współpracuje z partnerami społecznymi i branżowymi, aby budować wzajemne zrozumienie i zaufanie obywateli do instytucji publicznych. Wspieramy proces podejmowania decyzji na szczeblu administracji rządowej i lokalnej. Wiemy, jak sprawić, by głos opinii publicznej był dobrze słyszalny w czasach szumu informacyjnego. Tworzymy strategie, w których łączymy wiedzę o naszych odbiorcach z nowatorskim wykorzystaniem technologii informacyjnych i najlepszymi wzorcami komunikacji w sektorze publicznym. 

Jarosław Sutarzewicz

Director, Public Affairs & Defense

Wiedza specjalistyczna

Doradzamy i świadczymy usługi public relations w ramach praktyk sektorowych, które korzystają ze wsparcia wyspecjalizowanych zespołów w obszarach ‘idee+strategia, ‘kreacja treści’ oraz ‘publishing’.
Więcej informacji

Produkty

Za wszystkimi naszymi pomysłami i strategiami komunikacji stoi głębokie zrozumienie danych, kreatywność, innowacje i mistrzowskie opowiadanie historii.
Więcej informacji