Better Impact™


Wstecz

Zapewniamy specjalistyczną wiedzę w zakresie komunikacji społecznej i edukacji ekologicznej prowadzanej przez marki. Niezależnie od tego, czy chciałbyś, aby H+K pomogła Ci zbudować Twoją strategię, czy też zidentyfikowałeś już problem lub przyczynę, która jest pierwotna dla Twojego celu, nasi konsultanci będą z Tobą współpracować budując kampanie, które naprawdę przyczynią się do zmian.

Nasze podejście jest holistyczne i integracyjne, więc Twoi konsumenci, pracownicy i interesariusze są częścią procesu i uczestniczą w wywieraniu pozytywnego wpływu na ludzi i planetę. 

Niedawno wprowadziliśmy ofertę Better Impact™, która ma na celu wzmocnienie pozycji firm i marek tak, aby miały one lepszy wpływ na ludzi i planetę. Wokół celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju (SDG) zbudowaliśmy nową ofertę, która zawiera punktację Better Impact™ określającą, który z siedemnastu celów najlepiej odpowiada rodzajowi działalności, wartościom interesariuszy i celowi. Umożliwia to konsultantom H+K Better Impact™ budowanie strategii zapewniających wiarygodność i autentyczność komunikacji marki.   

Identyfikując cele SDG, które w największym stopniu odpowiadają marce, oraz zapewniając stały punkt odniesienia, punktacja Better Impact™ wzmacnia pozycję firm, które chcą wnieść swój wkład w realizację agendy ONZ do 2030 roku. 

Katarzyna Kamińska

Executive Vice President 

Sektory

H + K zapewnia głęboką wiedzę branżową w połączeniu ze specjalistycznymi obszarami wiedzy specjalistycznej. Rozumiemy ekosystem naszych klientów i jak zaangażować ich odbiorców.
Więcej informacji

Produkty

Za wszystkimi naszymi pomysłami i strategiami komunikacji stoi głębokie zrozumienie danych, kreatywność, innowacje i mistrzowskie opowiadanie historii.
Więcej informacji