Doradztwo w zakresie M&A


Wstecz

Transakcje – fuzje, przejęcia, sprzedaż aktywów itd. – to ważne wydarzenia w ewolucji każdej organizacji. 

Transakcje lubią dyskrecję. Jednak w dzisiejszym świecie są to jedne z najbardziej nagłaśnianych biznesowych newsów. Media informują o nich jak o wynikach sportowych czy wyborach. W procesie bierze udział coraz więcej graczy zewnętrznych. Dla stron transakcji oznacza to, że stawka jest wysoka jak nigdy dotąd. Ryzyko transakcyjne dotyka kadry zarządzającej, regulatorów i decydentów reprezentujących administrację państwową, zaangażowane banki, inwestorów czy doradców prawnych.

Każdy ponosi jego cześć.

Mieliśmy okazję doradzać przy wielu udanych fuzjach, inwestycjach w sektorach o istotnym startegicznym znaczeniu i spektakularnych przejęciach. Nasi konsultacji specjalizujący się w obszarze PA, komunikacji M&A i zarządzaniu zmianą pozostają w stałych relacjach z wszystkimi potencjalnymi uczestnikami dużych transakcji: rządami, instytucjami finansowymi, doradcami prawnymi, organami regulacyjnymi i pozostałymi interesariuszami.

Otwarta, przejrzysta i dobrze zaplanowana komunikacja z odbiorcami docelowymi ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania i ochrony reputacji firmy, będącej uczestnikiem transakcji – niezależnie od jej roli w tej operacji.

Doskonale rozumiemy otoczenie regulacyjne, oczekiwania analityków i inwestorów, a także środowiska medialnego zaangażowanych w procesy M&A, restrukturyzacji, spin-offów, prywatyzacji czy ofert publicznych spółek (IPO). Tworzymy atrakcyjne przekazy, efektywnie komunikujące sens danej inwestycji. Potrafimy proaktywnie, skutecznie reagować na spekulacje rynkowe, niekorzystne raporty analityków, przecieki lub procesy sądowe.

Z naszą prawdziwie globalną perspektywą możemy zapewnić skuteczne doradztwo zarówno na etapie planowania, jak i przeprowadzenia Twojej kolejnej ważnej transakcji. 

Magdalena Załubska-Król

Director, New Economy Practice

Sektory

H + K zapewnia głęboką wiedzę branżową w połączeniu ze specjalistycznymi obszarami wiedzy specjalistycznej. Rozumiemy ekosystem naszych klientów i jak zaangażować ich odbiorców.
Więcej informacji

Produkty

Za wszystkimi naszymi pomysłami i strategiami komunikacji stoi głębokie zrozumienie danych, kreatywność, innowacje i mistrzowskie opowiadanie historii.
Więcej informacji