Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował w ubiegłym tygodniu projekt stanowiska, dotyczącego wykorzystywania przez podmioty nadzorowane mediów społecznościowych (SM).
 

Lista zaleceń urzędu to dla wielu organizacji już standard. Dla tych, które do tej pory nie usystematyzowały zarzadzania tym obszarem dostosowanie się do wymogów nakreślonych przez regulatora może być dużym wyzwaniem – zwłaszcza w pierwszym etapie wdrożenia. Niestety, niektóre z proponowanych standardów mogą pozbawić wiodące, merytoryczne profile instytucji finansowych w social mediach ich unikalnego charakteru, lub co najmniej ograniczyć spontaniczność komunikacji, tak cenioną w SM.

Opublikowane na stronach UKNF stanowisko to pierwszy tak kompleksowy materiał zawierający wskazania dotyczące komunikacji w SM dla podmiotów nadzorowanych (do których należą m.in. banki, firmy ubezpieczeniowe, spółki giełdowe i wielu innych uczestników rynku kapitałowego). Projekt został skierowany do konsultacji społecznych.

Zgodnie z deklaracjami Komisji proponowane standardy mają na celu ograniczenie ryzyka prawnego i reputacyjnego związanego z aktywnością w tych kanałach. Materiał w obecnej formie jest zbiorem kierunkowych wytycznych – nie obowiązującą rekomendacją. Można się z niego dowiedzieć, jakie praktyki i działania są przez regulatora preferowane, a jakich należy się wystrzegać. Materiał zawiera wiele zaleceń natury ogólnej, ale też bardzo dużo konkretnych, praktycznych wskazówek.

Więcej na ten temat znajduje się w materiale przygotowanym przez Magdalenę Załubską-Król, Senior Advisor, Financial Services Lead dla Rzeczpospolitej oraz w specjalnym opracowaniu, w którym Magda przygląda się najważniejszym aspektom opublikowanego stanowiska. Jest ono dostępne do pobrania pod linkiem: Financial Services News Alert.